week1

   Week1    ระหว่างวันที่ 10-14 ต.ค. 58 
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
อุปกรณ์
จันทร์
มีสติจดจ่อกับความสัมพันธ์ของลมหายใจและการเคลื่อนไหวร่างกาย
โยคะ
ขั้นนำ:
- ครูเตรียมนักเรียนโดยการยืนในท่าที่มั่นคงสำรวจร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
อังคาร
มีจิตใหญ่ มีความเคารพต่อมารดาผู้ให้กำเนิด
มะลิร้อยรัก
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตานั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(1นาที)
- ครูเรื่องเล่าจากครูเกี่ยวกับแม่
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนร้อยมาลัยมะลิ
-นักเรียนแลกเปลี่ยนกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง มอบพลังความรักให้กันและกัน

- เพลงสปา
- เข็มร้อยมาลัย
- ดอกมะลิ
พุธ
ใคร่ครวญ/ทบทวนตนเองอย่างมีสติเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปัญหาและวิธีการแก้ไข 
Infinity
ขั้นนำ:
- ครูให้นักเรียนดูสัญลักษณ์
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
   Ø นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
   Ø ในชีวิตประจำวันนักเรียนมีปัญหาใดบ้างที่มีลักษณะเหมือนสัญลักษณ์
ขั้นกิจกรรม:


- ครูแจกกดาษให้นักเรียนเขียนปัญหาลงด้านที่เป็นสัญลักษณ์และ
วิธีแก้ปัญหาลงด้านที่เป็นการทำลายสัญลักษณ์
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง มอบพลังความรักให้กันและกัน
- เพลงสปา
- สี
- กระดาษ
- ปากกา
พฤหัสบดี
มีสติ/รู้ตัว
เสียงเรียกจากแดนไกล
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตานั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(1นาที)
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนเลือกมุมของใครของเราภายในบริเวณบ้านม.3
- นักเรียนนั่งหลับตาฟังเสียงที่อยู่รอบๆตัวแล้ววิเคราะห์เสียงที่อยู่ไกลที่สุด(5นาที)
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง มอบพลังความรักให้กันและกัน


ศุกร์
รู้ตัว มีสติ สร้างจินตนาการ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคุณค่าภายในตนเองกับสิ่งอื่นรอบตัว
ธรรมชาติอยากบอกว่า?
ขั้นนำ :
สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้โจทย์ ไปรับฟังเสียงจากธรรมชาติที่ครูกำหนดให้ (กอไผ่  ไก่  เป็ด  ใส้เดือน เป็นต้น)
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราและเขียนความรู้สึกในขณะที่ไปรับฟัง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน

- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา


ธรรมชาติอยากบอกว่า?

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนรู้ตัว มีสติ สร้างจินตนาการ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคุณค่าภายในตนเองกับสิ่งอื่นรอบตัว
ขั้นนำ :
สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้โจทย์ ไปรับฟังเสียงจากธรรมชาติที่ครูกำหนดให้  (กอไผ่  ไก่  เป็ด  ใส้เดือน ปลา  แมมุมเป็นต้น)
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราและเขียนความรู้สึกในขณะที่ไปรับฟัง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
พี่ฟิล์ม (บ่อปลาหน้าห้องน้ำ )  
ปลาบอกว่า: ทำไมเธอเสียงดังจัง ขนาดพวกฉันก็อยู่กันหลายตัว ยังไม่เสียงดังเราเท่าเธอเลยนะ  เธอเคยมองเราจริงๆจังๆบ้างไหม  เดินผ่านทุกวัน วันละหลายๆรอบ ยังไม่เคยมองและสนใจมาทำความสะอาด
พี่ฟิล์มตอบกลับ:  อยากบอกว่าขอโทษ ที่ไม่เคยมอง และมองแต่ข้างหน้า มองแต่เป้าหมาย แต่ไม่เคยมองสิ่งที่อยู่รอบตัวบ้างเลย

พี่มายด์ (ต้นกล้วย)
ต้นกล้วยบอกว่า: ตั้งใจเรียนนะ ต้องเป็นเด็กดีนะ
พี่มายด์ตอบกลับ: ยิ้มรับ และบอกโอเค

พี่หญิง (ต้นทานตะวัน)
ต้นทานตะวันบอกว่า: ดูแลเขาให้ดี ใส่ปุ๋ยพรวนดิน และดูแลเขาแบบนี้ให้เป็นประจำ
พี่หญิงตอบกลับ: จะทำตามที่ดอกทานตะวันขอ คือใส่ปุ๋ย พรวนดินเป็นประจำ


พี่ฟ้าชุ (หนอน)

หนอนบอกว่า: อยากอยู่กับต้นไม้ต้นนี้ไปนานๆ
พี่ฟ้าชุตอบกลับ: ไม่มีใครอยู่กับใครได้นานหรอก
ฯลฯ

คุณครู : สิ่งที่พี่ๆได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมนี้คืออะไรบ้างค่ะ
พี่ฟ้ารุ่ง: เข้าใจ รับฟัง เปิดรับอยู่กับสิ่งที่เราไม่เคยมองว่าเขาช่วยเราได้
พี่ทิพย์: ได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเข้าใจซึ่งกันและกัน จินตนาการ การจดจ่ออยู่กับตนเอง
พี่ฝน: จินตนาการ  วิเคราะห์  ใจเขาใจเรา
พี่นัป: บางสิ่งบางอย่างที่เกิดจากจินตนาการ ก็สามารถเอามาสอนคนเราได้เช่นกัน
พี่เอมมี่: ได้มองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว แต่เราไม่เคยสนในเขาเลย
พี่มายด์:  เหมือนกลับว่าเรามาเตือนสติตัวเอง เหมือนบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเราตอนนี้ แล้วพูดกับตัวเอง หันมาคุยกับตนเองบ้าง
ฯลฯ
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น