week5

Week5 ระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. 58
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
อุปกรณ์
จันทร์
- ใคร่ครวญกับตัวเอง
- เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัวของเราได้
มุม
ขั้นนำ:  ครูให้นักเรียนกลับมาอยูกับลมหายใจของตัวเองโดยการนั่งสมาธิ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนเลือกมุม(สถานที่ที่ชื่นชอบมากที่สุด)ในพื้นที่โรงเรียน พร้อมบอกเหตุผลประกอบ
 - แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน/ขอบคุณทุกเรื่องราว
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
มีสติ /มีจิตในแง่บวก
หยุดเวลา
ขั้นนำ: ครูให้นักเรียนนั้งสมาธิกำหนดสติของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม: - ครูใช้คำถามกับนักเรียนกระตุ้นให้เขาตระหนัก/นึกย้อนกับไปวันวานว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามา แล้วถ้านักเรียนมีพรวิเศษที่สามารถหยุดเวลาได้ อยากหยุดเวลาช่วงไหนมากที่สุด ถ่ายทอดออกมาเป็น ภาพ/บรรยา ก็ได้
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆของทุกคน
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา
พุธ
มีสติ/จิตบวก เห็นคุณค่าของตัวเอง/ผู้อื่นมากขึ้น
สัมผัสความรู้สึก
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งสมาธิ 3-5 นาที (กำกับสติ)
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนนั้งจับมือกันแล้วสำรวจความรู้สึกของตัวเอง ณ ขณะนั้น
- นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นรูปภาพ แล้วถ่ายทอดให้ครุและเพื่อนฟังร่วมกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา

พฤหัสบดี
มีสติ/เห็นความเชื่อมโยง
- มีสมาธิที่ยาวขึ้น
ข้าวหนึงจาน
ขั้นนำ: นักเรียนนั้งหลับตามีสติอยู่กับตัวเอง 2นาที ครูเปิดเพลงสปาเบาๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีนำข้าวใส่จานมาให้นักเรียนดู
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียน(ครึ่งA4)
     - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม"เมื่อเห็นข้าวจานนี้นักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง/อย่างไร?,ถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไร?"
- จากนั้นครูจึงเปลี่ยนเป็นโทรศัพและแก้วน้ำกระตุ้นด้วยคำถามเดิม
- จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถามอีกครั้ง"ทั้งสามอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมีความสัมพันธ์กับตัวพี่อย่างไร?"
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง มอบพลังความรักให้กันและกัน
- เพลงสปา
-กระดาษ
ศุกร์
มีสติ/รู้เท่าทันอารมณ์/มีจิตบวก
เติมให้นะ
ขั้นนำ:  นักเรียนนั่งหลับตา ครูเปิดเพลงสปาเบาๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นวาดภาพตอนที่ตนเองอารมณืรุนแรง/ฉุนเฉียวมากที่สุดตรงกลางกระดาษ
-ส่งกระดาษที่เขียนไปให้เพื่อนด้านข้าง/ให้เพื่อนอารมณ์ดีขึ้น
 ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง มอบพลังความรักให้กันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา


สัมผัสความรู้สึก
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งสมาธิ 3-5 นาที (กำกับสติ)ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนนั้งจับมือกันแล้วสำรวจความรู้สึกของตัวเอง ณ ขณะนั้น
- นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นรูปภาพ แล้วถ่ายทอดให้ครุและเพื่อนฟังร่วมกันพี่ฝน: หลายๆครั้งก่อนทำจิตศึกษาหนูก้จับแล้วหลับตาเฉยๆไม่ได้คิดอะไร แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนได้รับความหวังดีจากคนข้างๆคะ รู้สึกอุ่มใจด้วยคะ
พี่ฟิวส์:รู้สึกว่าเพื่อนส่งความอบอุ่นผ่านมือเราครับ มันเป็นความรู้สึกเล็กๆครับแล้วผมก็รุ้ว่าเวลาที่ผมเหงาหรือหดหู่ผมจะไม่ได้อยู่คนเดียว เพราะยังมีเพื่อนข้างอยู่ครับ
พี่หญิง: รู้สึกถึงความอบอุ่นและความปรารถนาดีจากเพื่อนคะ

ขั้นจบขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

วันพฤหัสบดี
ขั้นนำ: นักเรียนนั้งหลับตามีสติอยู่กับตัวเอง 2นาที ครูเปิดเพลงสปาเบาๆ

ขั้นกิจกรรม:
ครูมีนำข้าวใส่จานมาให้นักเรียนดู
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียน(ครึ่งA4)
     - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม"เมื่อเห็นข้าวจานนี้นักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง/อย่างไร?,ถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไร?"
- จากนั้นครูจึงเปลี่ยนเป็นโทรศัพและแก้วน้ำกระตุ้นด้วยคำถามเดิม
- จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถามอีกครั้ง"ทั้งสามอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมีความสัมพันธ์กับตัวพี่อย่างไร?"
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันขั้นจบขอบคุณทุกสรรพสิ่ง มอบพลังความรักให้กันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น