week8

Week 8  ระหว่างวันที่ 28-02 ก.ย.-ต.ค. 58

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
อุปกรณ์
จันทร์
มีสติ /จิตบวก มีสมาธิอยู่กับตนเอง
My i dol
ขั้นนำ:
-นักเรียนนั่งหลับตามีสมาธิกับตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม: ครูตั้งคำถามถ้านักเรียนนึกถึงบุคคลที่ชื่นชอบนักเรียนจะนึกถึงใคร
- จากนั้นให้นักเรียนวาดรูปบุคคลที่ชื่นชอบพร้อมเขียนอธิบายเหตุผลว่าทำไมแล้วบุคคล     คนนั้นมีอิทธิพลต่อเรายังไง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
-กระดาษ
-ปากกา
อังคาร
มีสติ/จินตนาการในการความเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ
เพลงเพื่อชีวิต
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตา/นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(2นาที)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อที่ชอบแล้วอธิบายว่าทำไมถึงชอบเพลงมีความสอดคล้องกับชีวิตตัวเองอย่างไร
-ครูตั้งคำถามนักเรียนมีบทเพลงใดบ้างที่คิดว่าตัวเองชอบและมีความสอดคล้องกับชีวิตตนเอง
อธิบาย
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

- เพลงสปา

พุธ
มีสติ/เห็นความเชื่อมโยง/กำกับสติ
ดลตรีดลใจ
ขั้นนำ:
- Brain gym 3 ท่า นักเรียนนั่งหลับตามีสติอยู่กับตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "สิ่งใดบ้างที่สูญเสียไปแล้วไม่มีวันที่จะได้คืน?"
ครูเล่นเพลงเวลาตาย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจาเพลงนี้?"
- นักเรียนแลกเปลี่ยนกันและกัน
 ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา

พฤหัสบดี
มีสติ/จินตนาการเชื่องโยงสรรพสิ่ง
กล่องปริศนา
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตามีสมาธิอยู่กับตนเอง
-ครูนำกล่องปริศนามาดู ตั้งคำถามนักเรียนเห็นอะไร
ขั้นกิจกรรม:  ให้นักเรียนตั้งคำถามคนละหนึ่งคำถามแล้วหาข้อสรุปให้ได้ว่าของที่อยู่ในกล่องนี้มันคืออะไร
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
-กล่องปริศนา

ศุกร์
มีสติจอจ่อมีสมาธิอยู่กับตัวเอง
จดหมายถึงตนเอง
ขั้นนำ: นักเรียนหลับตา มีสติกับตนเอง
-ครูเล่าเรื่องความตั้งใจในอนาคตของตัวเองให้ฟัง
-ครูตั้งคำถามนักเรียนจะตั้งความหวังกับตนเองในอนาคตไว้อย่างไร
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงตัวเองไว้ในอนาคตเราต้องการที่จะทำอะไรเพราะเห็นใด(อธิบาย)
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง กันและกัน

- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา

วันพุธ
ขั้นนำ:
Brain gym 3 ท่า นักเรียนนั่งหลับตามีสติอยู่กับตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "สิ่งใดบ้างที่สูญเสียไปแล้วไม่มีวันที่จะได้คืน?"

ครูเล่นเพลงเวลาตาย


- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจาเพลงนี้?"  นักเรียนแลกเปลี่ยนกันและกัน
 ขั้นจบขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น