week4

Week4  ระหว่างวันที่ 31-04 ต.ค.-ก.ย. 58

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
อุปกรณ์
จันทร์
มีสติยาวขึ้นกำกับความเพียรในการทำงาน
มิติ
ขั้นนำ:
- ครูให้นักเรียนรับรู้ลมหายใจของตัวเอง โดยการกำหนดลมหายใจ เข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเปิดภาพให้นักเรียนดูแล้วให้ทุกคนใคร่ครวญกับภาพอย่างมีสติ 3-5 นาที
- แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง กันและกัน
- กระดาษ
- กรรไกร
- เพลงสปา
อังคาร
เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเพลงกับตัวเอง
เสียงนำทาง/ส่องชีวิต
ขั้นนำ:
- ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ/กลับมารับรู้ลมหายใจ เข้า-ออก ของตนเอง
ขั้นกิจกรรม: - ครูเปิดเพลงให้นักเรียนได้กลับมาใคร่ครวญอยู่กับเพลงมากขึ้น
-นักเรียนฟังเลงอย่างมีสติ/จดจ่อ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเพลง
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง กันและกัน
- เพลง……?

พุธ
เห็นคุณค่าของตัวเอง/คนอื่น/สิ่งอื่น
น้ำเต็มแก้ว
ขั้นนำ:  ครูและนักเรียนนั่งรับรู้ลมหายใจ เข้า-ออกของตัวเอง(กำหนดลมหายใจ 2-3 นาที)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมแก้วน้ำสามใบที่มีปริมาณน้ำไม่เท่ากัน
- ครุแจกกระดาษขนาดครึ่งA4 ให้พี่ๆ
- ครุกระตุันด้วยคำถาม พี่ๆคิดว่าตนเองเปรียบสเหมือนแก้วใบใด เพราะเหตุใด
-แลกเปลี่ยน/เรียนรู้วึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง กันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา

พฤหัสบดี
มีสมาธิที่ยาวขึ้น/จดจ่ออยู่กับตัวเอง
บัตรคำบอกเล่า
ขั้นนำ:
- Brain gym 3 ท่า
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบัตรคำในตระกร้าให้นักเรียนยิบบัตรคำออกมาคนละ1คำ
-คนที่หนึ่งเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองจากบัตรคำ คนต่อมาก็เล่าเรื่องราวจากบัตรคำโดยต้องเล่าของคนที่อยู่ก่อนหน้าด้วย เล่าต่อกันไปเรื่อยๆจนคนสุดท้าย
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกความตั้งใจของกันและกัน
- เพลงสปา
- บัตรคำ
ศุกร์
- มีสติ/จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ
มงกุฎดอกไม้
ขั้นนำ:
- Brain gym 3 ท่า
- นักเรียนนั่งหลับตากลับมามีสติอยู่กับลมหายใจตัวเอง
- เรื่องเล่าจากครู “นิทายสายลม”
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่านิทานสายลมให้พี่ๆฟัง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ถ้านักเรียนเป็นสายลมนักเรียนจะทำอย่างไร?”
- นักเรียนเขียนหรือวาดรูปถ่ายทอดความรู้สึก
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง มอบพลังความรักให้กันและกัน
- เพลงสปา
- ตระกร้า
- ดอกไม้


น้ำเต็มแก้ว
ขั้นนำขั้นกิจกรรม


 
ขั้นสรุป


ถอดกิจกรรม
ฟิล์ม: หนูไม่ได้มองที่แก้วแต่มองสิ่งที่อยู่ในแก้วคะ สิ่งที่อยู่ในแก้วเหมือนคุณความดีแก้วก็เหมือนสิงที่ประคองให้คุณความดียังคงอยู่แต่ถ้าวันใดที่แก้วแตกคุณความดีอาจจะเลือนหายไปคะ
พี่ฟลุ๊ค: ผมคิดว่าผมเหมือนแก้วใบที่สองครับ สิ่งที่อยู่ในแก้วเหมือนความฝันรับถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราต้องการอะไรเราก็สามารถเต็มเต็มสิ่งนั้นได้อย่าเต็มที่ครับ
พี่นัป: เลือกแก้วใบที่สองครับ ผมว่าน้ำที่อยู่ในแก้วมองดูอาจเหมือนมีสิ่งที่พ่อแม่สร้างไว้ให้เราแต่ถ้าเราไม่คิดจะเติมหรือหาเพิ่มสักวันหนึ่งน้ำอาจจะเหือดแห้งหายไปครับ สิ่งที่คิดว่าจะเติมลงไปง่ายที่สุดคือความรู้ครับ
พี่กีตาร์: หนูเลือกแก้วใบที่สองคะเพราะว่าแก้วใบที่สองมีน้ำแค่ครึ่งแก้ว ยังสามารถเติมเติมความรู้ต่างๆได้อีกมากมายคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น