week7

week 7  ระหว่างวันที่ 21-25 ก.ย. 58
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
อุปกรณ์
จันทร์
มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตนเอง
ดนตรีดลใจ
ขั้นนำ:
-นักเรียนนั่งหลับตามีสมาธิกับตนเอง 2 นาที
-ครูเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต
ขั้นกิจกรรม: ครูร้องเพลงเล่นดนตรีให้นักเรียนฟัง
-นักตั้งชื่อเพลงใหม่ให้สอดคล้องกับชีวิตของตัวเอง/บอกเล่าเรื่องราวว่าสอดคล้องกับตัวเองยังไง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
-กระดาษ
-ปากกา
อังคาร พุธ


มีสติ/จิตบวก/รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง


มีสติ/สมาธิจดจ่ออยู่กับตนเอง/สัมพันธ์เชื่อมโยงกับทุกสิ่งรอบตัว
เติมเต็ม
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตา/นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(2นาที)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้ดูรูปคนที่เศร้าเสียใจ ตั้งคำถามนักเรียนรู้สึกอย่างไร
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนความรู้สึกเปลี่ยนเทียบกับตนเองว่าเป็นคนให้ภาพจะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกอย่างไร/พร้อมอธิบาย
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่งเหมือน-แตกต่าง
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตา/นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(2นาที)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำใบไม้มาวางไว้กลางห้อง
        - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนเห็นอะไร?/ใบไม้สองใบนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?/เหมือนกับตัวนักเรียนอย่างไร?"
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึด
-นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ
-สี
-ปากกา
-รูปภาพ


-กระดาษ
-ปากกา
-วัสดุต่างๆ
-เพลงสปา
พฤหัสบดี
มีสติ/รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
สิ่งที่ฉันเป็น
ขั้นนำ:
- Brain gym 3 ท่า นักเรียนนั่งหลับตามีสติอยู่กับตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้ดูรูปลักษระอารมณ์ใบหน้าต่างๆ
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดรูปใบหน้าตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไร/อธิบาย
 ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา
ศุกร์
มีสติ/มีสมาธิอยู่กับตัวเอง
บันใดชีวิต
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตามีสมาธิอยู่กับตนเอง (2นาที)
ขั้นกิจกรรม:  ครูตั้งคำถามว่าถ้าหากบันใดมี15ขั้นนักเรียนคิดว่าชีวิตตอนนี้ตัวเองอยู่ขั้นไหนของบันใด/อธิบาย
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
-กระดาษ
-ปากกา

วันพุธ
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตา/นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(2นาที)

ขั้นกิจกรรม:
ครูนำใบไม้มาวางไว้กลางห้อง
        - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนเห็นอะไร?/ใบไม้สองใบนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?/เหมือนกับตัวนักเรียนอย่างไร?"

 -ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึก


- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


พี่ฟลุ๊ค: ใบไม้ก็เหมือนกับชีวิตเราเลยครับถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยเราก็จะอยู่จนเป็นใบเหลืองหรือว่าอยู่ดีๆอาจมีคนมาเด็ดไปก้ได้ครับ
พี่กีตาร์: เส้นใยในใบไม้เหมือนลวดลายสีสันต์ในชีวิตเราคะ แต่ถ้ามีแมลงหรือเปรียบเหมือนพวกสิ่งล่อลวงต่างๆ เข้ามากัดกินจากลวดลายสวยๆจะทำให้เกิดแหว่งขึ้นมาคะ เหมือนชีวิตเราถ้ามีบาดแผลมันก็จะติดตัวเราไปจนตายเลยคะพี่หญิง: ถ้าต้นไม้ได้รับปุ๋ยที่ดีจะทำให้ใบและดอกงอกงามเหมือเราถ้าเราทำให้ชีวิตช่วงวัยรุ้นมีคุณภาพเราก็จะสบายในช่วงสุดท้ายของชีวิตคะ
ขั้นจบขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น